W sprawie:
pozpostawienia skargi bez rozpoznania

Data uchwały:
2015-04-29

Numer uchwały:
VIII-46/2015

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia