W sprawie:
nadania Statutu Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

Data uchwały:
2015-04-29

Numer uchwały:
VIII-52/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego