1. Henryk Oleksiak

2. Rafał Pazio

3. Robert Szumski

4. Józef Olechowski

5. Mirosław Bieńczyk

6. Wojciech Plichta

7. Agnieszka Koza