W sprawie:
uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie do załatwiania indywidualnych spraw z zalkresu administracji publicznej

Data uchwały:
2015-05-28

Numer uchwały:
IX-65/2015

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego