W sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2014 rok

Data uchwały:
2015-06-25

Numer uchwały:
X-74/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia