W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2015-2024

Data uchwały:
2015-06-25

Numer uchwały:
X-77/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia