W sprawie:
zbycia nieruchomości

Data uchwały:
2015-06-25

Numer uchwały:
X-79/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego