W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2015-20124

Data uchwały:
2015-09-17

Numer uchwały:
XI-86/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia