W sprawie:
nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Wołominie

Data uchwały:
2015-09-17

Numer uchwały:
XI-95/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego