W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie powołania samorządowej istytucji kultury pod nazwą "Park Kulturowy - Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku" i nadania jej statutu

Data uchwały:
2015-09-17

Numer uchwały:
XI-98/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckjiego