W sprawie:
podjęcia prac nad zmianą granic Parku Kulturowego pod nazwą "Ossów- Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"

Data uchwały:
2015-09-17

Numer uchwały:
XI-104/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia