W sprawie:
zoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomości

Data uchwały:
2015-09-17

Numer uchwały:
XI-105/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego