W sprawie:
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedó, pedagogów, psychpologów oraz doradców zawodowych prowadzących zajecia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowy

Data uchwały:
2015-09-17

Numer uchwały:
XI-106/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego