Zarządzeniem nr 281/2015 z dnia 30 września 2015 r. Burmistrz Wołomina ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie, mającego siedzibę przy ul. Lipińskiej 16, 05-200 Wołomin, w skład którego wchodzą Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida w Wołominie oraz Sportowe Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie.


Termin składania ofert upływa 16 października 2015 r. o godz. 14:00. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą objęte procedurą konkursową. W przypadku przesłania oferty pocztą, o dacie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Wołominie, przy ul. Ogrodowej 4, 05-200 Wołomin.