W sprawie:
wyboru ławnikó do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data uchwały:
2015-10-22

Numer uchwały:
XII-118/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia