W sprawie:
powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników

Data uchwały:
2015-10-22

Numer uchwały:
XII-119/2015

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia