W sprawie:
nadania nazw ulic - PODBIPIĘTY I KETLINGA

Data uchwały:
2015-10-22

Numer uchwały:
XII-121/2015

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego