W sprawie:
udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Leszczyńskiej 1

Data uchwały:
2015-10-22

Numer uchwały:
XII-122/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia