W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "osiedla Sławek II" położonego pomiędzy ulicami: Geodetów,Głowackiego, Kleeberga do granicy obszaru obowiązujacego planu ( teren stolarni) w Wołominie

Data uchwały:
2015-10-22

Numer uchwały:
XII-124/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego