W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data uchwały:
2015-10-22

Numer uchwały:
XII-125/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia