W sprawie:
udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości połozonej w Wołominie przy ul. Przejazdowej 7

Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XIII-134/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia