W sprawie:
przyjecia programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2016 ro

Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XIII-142/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia