W sprawie:
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XIII-145/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.