W sprawie:
zmiany granic parku kulturowego pod nazwą "Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"

Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XIII-149/2015

Podjęta przez:
Radę MIejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego