W sprawie:
ustalenia wykazu wydatkó, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015

Data uchwały:
2015-12-17

Numer uchwały:
XIV-161/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia