W sprawie:
przejęcia zadania Miasta Zielonka z zakresu kultury fizycznej

Data uchwały:
2015-12-17

Numer uchwały:
XIV-163/2015

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia