W sprawie:
zmiany uchwały nr XIII-139/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Data uchwały:
2015-12-17

Numer uchwały:
XIV-166/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjecia z mocą obowiązujacą od 1 stycznia 2016 roku