XIX Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 26 lutego 2016 roku

 

Porządek obrad:

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały budżetowej na 2016r;

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

  • nadania nazwy ulicy ( Wiosenna II);

  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym;

  • ustanowienia służebności przesyłu i zbycia nieruchomości;

  • przystąpienia do aktualizacji Lokalnego programu rewitalizacji;

  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym;

  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami: 6-go września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną;

  • zaliczenia ul. Grabicznej w miejscowości Ossów do kategorii dróg gminnych;

  • programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2016r; Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty