XXIV Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 29 sierpnia 2016 roku 

 

Porządek obrad:

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

(1) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu pod garażami położonymi w Wołominie przy ul. Moniuszki 23;

(2) zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym;

(3) przekazania nieruchomości;

(3a) pozytywnego zaopiniowania działań Burmistrza Wołomina w sprawie zbycia nieruchomości;

(4) zbycia nieruchomości;

(5) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2016 rok;

(6) zmiany WPF Gminy Wołomin na lata 2016-2024

(7) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

(8) zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne;

(9) nabycia nieruchomości;

4. Interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty