XXVII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 17 października 2016 roku

 

Porządek obrad:


1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

  • zaopiniowania aglomeracji Wołomin;

4. Zamknięcie obrad
 Przewodniczący Rady Miejskiej w WołominieLeszek Czarzasty