W sprawie:
przyjęcia do realizcji programu działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Wołomin na rok 2017

Data uchwały:
2017-01-26

Numer uchwały:
XXXII-4/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia