W sprawie:
zmieniany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołomin

Data uchwały:
2017-03-02

Numer uchwały:
XXXIV-22/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego