W sprawie:
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Data uchwały:
2017-03-02

Numer uchwały:
XXXIV-26/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia