W sprawie:
zmiany składu Rady Społecznej - MSP ZOZ Nr 1 w Wołominie

Data uchwały:
2017-03-30

Numer uchwały:
XXXV-46/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia