XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 8 maja 2017 roku

Porządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

- w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na 2017 rok;

4. Zamknięcie obrad. 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty