W sprawie:
zmiany uchwały nr XXXIII-18/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030

Data uchwały:
2017-05-18

Numer uchwały:
XXXVIII-59/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia