W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 11

Data uchwały:
2017-05-18

Numer uchwały:
XXXVIII-64/2017

Podjęta przez:
Rafdę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia