W sprawie:
zmiany uchwały dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2017 roku

Data uchwały:
2017-05-18

Numer uchwały:
XXXVIII-67/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego