W sprawie:
przekształcenia sześcioletniej szkoły Podstawowej w Zagościńcu w szkołę ośmioletnią

Data uchwały:
2017-05-18

Numer uchwały:
XXXVIII-73/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą od 1 września 2017 r.