W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie składnika majątku Gminy wołomin użytkowanego przez Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XLIII-134/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia