W sprawie:
Statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 z siedzibą w Wołominie ul. Wileńska 74 z filią w Zagościńcu ul. Kolejowa 17

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XLIII-140/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego