W sprawie:
wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do budowy przejść dla pieszych pod torami linii kolejowej E75 na terenie Gminy Wołomin

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XLIII-160/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia