W sprawie:
współdziałania z gminą Tłuszcz w zakresie organizacji dowożenia osób niepełnosprawnych w 2018 roku

Data uchwały:
2017-11-30

Numer uchwały:
XLV-176/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia