W sprawie:
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności piemniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołomin oraz jej jednostkom organizacyjnym.oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzy

Data uchwały:
2017-12-14

Numer uchwały:
XLVI-190/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2018 roku