Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska pokój 306, tel. 22 763 30 20

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 9.00-19.00 Piątek 8.00-14.00
Wtorek, Środa, Czwartek 8.00-16.00

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej w Wołominie Nr XLV-184/2017
z dnia 30 listopada 2017 r.

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby ubiegającego się o dofinansowanie;

 • lokalizacja planowanych prac;

 • charakterystyka prac;

 • planowany termin wykonania prac;

 • szacowany koszt przedsięwzięcia;

 • oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Opłata:

  brak

Miejsce składania:

Stanowiska podawcze – punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)

Termin realizacji:

 • przyjmowanie wniosków od 01.01 do 30.06 każdego roku kalendarzowego bądź do wyczerpania środków;

 • rozliczenie dotacji na wniosek Wnioskodawcy do dnia 30.09 roku kalendarzowego

Dodatkowe informacje:

 • dofinansowanie będzie udzielane z Budżetu Gminy Wołomin oraz środków pozyskanych na ten cel z innych źródeł,

 • dotacja na wymianę źródeł ciepła w wysokości do 50 % jednak nie więcej niż 2 500 zł.

Tryb odwoławczy:

brak

Dokument końcowy:

umowa dotacji

Załączniki:

 • Wniosek o udzielenie dotacji

 • Oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane