Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska pokój 306, tel. 22 763 30 20

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 9.00-19.00 Piątek 8.00-14.00
Wtorek, Środa, Czwartek 8.00-16.00

Podstawa prawna:

 • Art. 10 ust. 1 ,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.),

 • §1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 77 poz. 687) w sprawie wykazów ras psów uznawanych za agresywne.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • imię nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza psa,

 • pochodzenie psa;

 • wiek, płeć;

 • kserokopie potwierdzenia zaszczepienia przeciw wściekliźnie;

 • kserokopie metryki psa;

 • kserokopie oznakowania psa.

Opłata:

Opłata skarbowa – 82 zł za wydanie zezwolenia

Miejsce składania:

Stanowiska podawcze – punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)

Termin realizacji:

30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy od momentu złożenia kompletu dokumentów.

Dodatkowe informacje:

 • Wykaz ras psów uznanych za agresywne:

 • amerykański pit bull terier;

 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

 • buldog amerykański;

 • dog argentyński;

 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

 • tosa inu;

 • rottweiler;

 • akbash dog;

 • Anatolia karabash;

 • moskiewski stróżujący;

 • owczarek kaukaski.

Tryb odwoławczy:

Przysługuje odwołanie za posrednictwem Burmistrza Wołomina do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie,ul. Kielecka 44. Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja.

Dokument końcowy:

Decyzja administracyjna

Załączniki:

 • Wniosek

 • Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów