Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Wołomina Nr 52/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej- edycja II”