Ogłasza się wyniki konkursu ofert na zlecenie realizacji szczepień przeciwko meningokokom typu C młodzieży urodzonej w 2006 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 59/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 6 lutego 2018 roku.