LIV Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 12 lipca 2018


Porządek obrad :


1. Wybór sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2018 rok;

5. Zamknięcie obrad. 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty