Komisja Rewizyjna

Rady Miejskiej w Wołominie

Skład osobowy:

1. Aneta Adamus

2. Karol Cudny - Sekretarz Komisji

3. Beata Gomse

4. Robert Kobus - Wiceprzewodniczący Komisji

5. Paweł Rozbicki - Przewodniczący Komisji